Before Article
failliet

Wat is het belang van een curator?

Hoewel het aantal faillissementen in de horeca sterk daalt, kan het nog steeds gebeuren dat jouw zaak (on)verwachts failliet gaat. Als dat gebeurt, wil je het liefst meteen een doorstart maken. Maar hoe werkt zoiets? Lees hier waarom een curator van groot belang is.

Voordat we ingaan op de betekenis van een curator is het belangrijk om te weten wat er op het takenlijstje staat. Een curator wordt door de rechtbank benoemd. De taken van een curator zijn onder andere beslissingen nemen over je personeel, je leveranciers en over je schuldeisers. Daarnaast zal er een overzicht van vermogen en schulden moeten worden gemaakt en is het noodzakelijk om te kijken naar het verkopen van je bezittingen. Een curator is de enige aangewezen persoon om jouw onderneming te managen; als ondernemer mag je vanaf het moment van faillissement zelf geen zaken regelen met betrekking tot je vermogen.

 1. Snelheid van het proces
  Een curator zorgt ervoor dat er snelheid blijft in het proces van jouw faillissement. Zo snel mogelijk nadat het faillissement is uitgesproken, zal er contact worden gezocht. Zo kan er polshoogte worden genomen van de situatie en kunnen de grote lijnen worden doorgesproken. Als er een doorstart gemaakt kan worden, zal er ook achter dit proces snelheid moeten zitten.
 2. Vragen beantwoorden
  ‘Moet ik mijn spullen verkopen? Zo ja, waar?’ ‘Welke contracten heb ik en moet ik die opzeggen?’. Na het slechte nieuws zullen er veel vragen bij je opkomen en om die reden heb je iemand nodig die antwoorden heeft op die vragen. Zoals gezegd is er weinig tijd om deze vragen te beantwoorden. Een curator speelt hier dus een belangrijke rol.
 3. Kosten-batenrekening
  Een van de belangrijkste taken van een curator is het opstellen van een overzicht van vermogen en schulden. Er moet daarnaast ook een lijst komen met welke verplichtingen er nog zijn en op welke manier deze voldaan zullen worden. Het doel is om de kosten zo laag mogelijk te maken. Het is van groot belang dat een curator dit doet, omdat jij als ondernemer geen objectieve blik hebt op deze zaken. Zorg daarbij te allen tijde dat je je administratie op een rijtje hebt om te voorkomen dat het een rotzooi wordt.
 4. Verdeling onder schuldeisers
  Een curator zorgt er ook voor dat alle schuldeisers zoveel mogelijk van hun geld terugkrijgen, zodat je zelf niet hoeft uit te zoeken aan wie je hoe veel schuldig bent. Voordat de curator schuldeisers betaalt, moet hij boedelvorderingen voldoen. Dit zijn schulden die worden gemaakt nadat je onderneming failliet wordt verklaard, zoals het salaris van de curator en de kosten van de inboedeltaxatie. De volgende in de rangorde zijn de preferente vorderingen. Hieronder valt de Belastingdienst, schuldeisers met een voorrecht op een bezitting, schuldeisers met een voorrecht op het totale vermogen, schuldeisers die hun vorderingen kunnen verrekenen en onderaan het rijtje komen de concurrente schuldeisers. Deze laatste groep krijgen meestal weinig, omdat er vaak niets overblijft.

Een curator wordt altijd gecontroleerd door een rechter-commissaris. Deze zal alle schriftelijke verslagen checken. Het nakijken gebeurt meestal achteraf, maar soms is snelle toestemming nodig van de rechter-commissaris. Denk bijvoorbeeld bij het ontslaan van personeel.