Before Article
dreigend wereldwijd wijntekort

Dreigend wereldwijd wijntekort

Door de toegenomen wijnconsumptie en slechte druivenoogsten, dreigt een tekort te ontstaan aan wijn. Dit blijkt uit een onderzoek van het Amerikaanse onderzoeksbureau Morgan Stanley Research. Gevolg kan zijn dat de prijzen de komende jaren de lucht in schieten.

Sinds de jaren ’90 is de wereldwijde wijnconsumptie enorm gestegen. De Verenigde Staten en China groeien het hardst. De productie is echter niet gelijkmatig met de vraag meegegroeid. Met name het Europese aanbod blijft achter, door tegenvallende oogsten in de afgelopen jaren en teruggenomen productie in Frankrijk, Spanje en Italië.

Tekort van 300 miljoen kisten

Vorig jaar kon er amper aan de globale wijnvraag voldaan worden. Wanneer de vraag naar ‘wijnachtigen’ als vermouth wordt meegerekend, is er zelfs sprake van een tekort van 300 miljoen kisten. Dit probleem heeft zich in de afgelopen 50 jaar nooit eerder voorgedaan.